Chương trình khuyến mãi
Kết thúc từ 10/10/2013
.
Mọi thắc mắc vui lòng gọi 1800-545445


TẬP ĐOÀN KINH ĐÔ
Địa chỉ: 138 -142 Hai Bà Trưng, Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt nam
Phone: (84) (8) 38270838   Fax: (84) (8) 38270839
Giấy phép Số : 812/XTTM-QLXTTM cấp 12/06/2013
Mọi thắc mắc vui lòng gọi 1800-54.54.45 (miễn phí)