1. Tên chương trình khuyến mãi: “KINH ĐÔ 20 NĂM – VỊ CỦA HẠNH PHÚC, LỘC TUỔI 20”

2. Hàng hoá khuyến mãi: Theo danh sách đính kèm

3. Thời gian khuyến mãi: từ 00h ngày 15/7/2013 đến 24h ngày 10/10/2013

4. Hàng hoá dùng để khuyến mãi: Giá trị thẻ nạp điện thoại và Tiền mặt

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mãi: Toàn quốc.

6. Hình thức khuyến mãi:

·Nhắn tin Mã Dự Thưởng thông qua hệ thống tổng đài 7090 và quay số xác định trúng thưởng.

·Nhập Mã Dự Thưởng trên website www.kinhdo20nam.vn và quay số xác định trúng thưởng

7. Đối tượng được hưởng khuyến mãi: Tất cả người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc.

8. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu

giải thưởng

Nội dung

giải thưởng

Trị giá

giải thưởng

(VND)

Số giải

Thành tiền

(VND)

Giải tháng

Tiền mặt

2.000.000.000

3

6.000.000.000

Giải tuần

Tiền mặt (20 giải/ tuần)

20.000.000

240

4.800.000.000

Giải ngày

Giá trị thẻ nạp điện thoại (không quá 2.000 giải/ ngày)

10.000

176.000

1.760.000.000

Tổng cộng

176.243

12.560.000.000

Cơ cấu giải thưởng này áp dụng chung cho cả khách hàng nhắn tin về tổng đài 7090 và khách hàng đăng nhập thông tin trên website www.kinhdo20nam.vn.

Tổng giá trị giải thưởng trong chương trình khuyến mãi là 12.560.000.000VNĐ (Mười hai tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng).

Công ty Cổ phần Kinh Đô cam kết trị giá giải thưởng trên là chính xác.

9. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mãi

Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi, khách hàng trên toàn quốc khi mua bất kỳ sản phẩm nào quy định tại mục 2 đều có cơ hội trúng một trong tổng số 176.243 giải thưởng.

9.1 Đối với hình thức nhắn tin Mã Dự Thưởng về tổng đài:

-Khách hàng tham gia chương trình bằng cách nhắn tin SMS từ điện thoại di động theo cú pháp sau: KINHDO20 <dấu cách> Mã Dự Thưởng rồi gửi về tổng đài 7090. Trong đó:

KINHDO20 là viết tắt của chương trình Kinh Đô 20 năm;

Mã Dự Thưởng là mã số có 10 kí tự, bao gồm: ba ký tự đầu là số, bốn ký tự tiếp theo là chữ, ba ký tự cuối cùng là số; được in trên mặt trong bao bì của sản phẩm hoặc trên thẻ cào đính kèm bên trong bao bì sản phẩm.

Ví dụ: Mã Dự Thưởng là: 123ABCD456, nhắn tin: KINHDO20 123ABCD456 gửi 7090

-Phí gửi mỗi tin nhắn là 500 đồng – do khách hàng chịu. Chấp nhận tất cả các tin nhắn có chữ KINHDO20 viết hoa hay viết thường.

-Thời hạn tiếp nhận tin nhắn Mã Dự Thưởng tham dự của khách hàng được áp dụng theo quy định tại mục 3 nêu trên.

Sau khi nhận được tin nhắn của khách hàng, tổng đài 7090 sẽ xác nhận thông tin như sau:

a. Đối với trường hợp nhắn tin đúng cú pháp và đúng Mã Dự Thưởng:

-Đối với tin nhắn gửi trước hoặc sau, khi chương trình bắt đầu hoặc kết thúc, khách hàng sẽ nhận được nội dung phản hồi từ tổng đài 7090: “Chuong trinh KINHDO20 chua bat dau. Vui long gui lai tin nhan de tham gia chuong trinh từ 00h ngày 15/07/2013” hoặc “Chuong trinh KINHDO20 da ket thuc. Cam on ban da ung ho chuong trinh. Hy vong ban se tiep tuc ung ho Kinh Do”.

-Đối với tin nhắn có Mã Dự Thưởng không trúng thưởng, khách hàng sẽ nhận được nội dung phản hồi từ tổng đài 7090: “Ma so khong trung thuong. Giu tin nhan va bao bi/ the cao de tham gia Quay so trung thuong vao 14h thu 5 tuan sau”.

-Đối với tin nhắn có Mã Dự Thưởng trúng Giải ngày, khách hàng sẽ nhận được nội dung phản hồi từ tổng đài 7090: “Chuc mung ban trung thuong gia tri the nap dien thoai 10.000VND voi Ma Nap Tien “XXXXXXXXXX”. Giu tin nhan va bao bi/ the cao de tham gia Quay so trung thuong vao 14h thu 5 tuan sau”.

- Tài khoản hợp lệ được tính đến thời điểm hệ thống 7090 ghi nhận gửi tin thành công đến số điện thoại của khách hàng.

-Đối với tin nhắn có Mã Dự Thưởng được gửi tham dự từ lần hai trở lên, khách hàng sẽ nhận được nội dung phản hồi từ tổng đài 7090: “Ma Du Thuong da duoc gui. Ban vui long tham khao noi dung tai Website: www.kinhdo20nam.vn hoac goi so 1800-545445”.

b. Đối với trường hợp nhắn tin đúng cú pháp và sai Mã Dự Thưởng:

-Đối với tin nhắn gửi đúng cú pháp và sai Mã Dự Thưởng, khách hàng sẽ nhận được nội dung phản hồi từ tổng đài 7090: “Ma Du Thuong khong dung. Vui long kiem tra va gui lai ma so dung”.

c. Đối với trường hợp nhắn tin sai cú pháp:

-Đối với tin nhắn sai cú pháp, khách hàng sẽ nhận được nội dung phản hồi từ tổng đài 7090: “Tin nhan sai cu phap, vui long kiem tra lai hoac lien he 1800-545445 de nghe huong dan”.

d. Đối với trường hợp nhắn tin sai cú pháp:

- Trường hợp khách hàng không nhận được xác nhận từ hệ thống thì phải lien hệ đến hotline:1800-545445.

9.2 Đối với hình thức nhập Mã Dự Thưởng trên website www.kinhdo20nam.vn:

-Khách hàng tham gia chương trình bằng cách truy cập vào website www.kinhdo20nam.vn đăng kí tài khoản cá nhân (địa chỉ email, mật khẩu, số điện thoại) và điền đúng thông tin theo hướng dẫn của hệ thống (đăng ký chính xác họ tên, số chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu ….và các thông tin khác theo hướng dẫn) để làm căn cứ trả thưởng sau này.

-Sau khi đăng ký tài khoản, khách hàng sẽ nhập Mã Dự Thưởng vào ô nhập mã số trên website. Khách hàng chỉ phải đăng ký thông tin cá nhân một lần duy nhất khi đăng ký tạo tài khoản trên website www.kinhdo20nam.vn, các lần sau khách hàng chỉ cần nhập Mã Dự Thưởng để tham dự chương trình.

-Thời hạn nhập Mã Dự Thưởng tham dự của khách hàng được áp dụng theo quy định tại mục 3 nêu trên.

-Sau khi nhận được Mã Dự Thưởng của khách hàng, hệ thống website của Kinh Đô sẽ tự động phản hồi.

a. Đối với trường hợp nhập đúng Mã Dự Thưởng:

-Đối với việc nhập Mã Dự Thưởng trước hoặc sau, khi chương trình bắt đầu hoặc kết thúc, khách hàng sẽ nhận được nội dung phản hồi từ hệ thống: “Chuong trinh KINHDO20 chua bat dau. Vui long gui lai tin nhan de tham gia chuong trinh từ 00h ngày 15/07/2013” hoặc “Chuong trinh KINHDO20 da ket thuc. Cam on ban da ung ho chuong trinh. Hy vong ban se tiep tuc ung ho Kinh Do”.

-Đối với Mã Dự Thưởng không trúng thưởng, khách hàng sẽ nhận được nội dung phản hồi từ hệ thống: “Ma so khong trung thuong. Giu tin nhan va the cao de tham gia Quay so trung thuong vao 14h thu 5 tuan sau”.

-Đối với Mã Dự Thưởng trúng Giải ngày, khách hàng sẽ nhận được nội dung phản hồi từ hệ thống: “Chuc mung ban trung thuong gia tri the nap dien thoai 10.000VND voi ma nap tien “XXXXXXXXXX”. Giu bao bi hoac the cao de tham gia Quay so trung thuong vao 14h thu 5 tuan sau”.

-Đối với Mã Dự Thưởng được gửi tham dự từ lần hai trở lên, khách hàng sẽ nhận được nội dung phản hồi từ hệ thống: “Ma Du Thuong da duoc gui. Ban vui long tham khao noi dung tai Website: www.kinhdo20nam.vn hoac goi so 1800-545445”.

b. Đối với trường hợp nhập sai Mã Dự Thưởng:

-Đối với việc nhập sai Mã Dự Thưởng, khách hàng sẽ nhận được nội dung phản hồi: “Ma Du Thuong khong dung. Vui long kiem tra va gui lai ma so dung”.

9.3 Cách thức xác định trúng thưởng

-Đối với Giải ngày:

+ Sau khi hoàn thành thao tác nhắn tin qua tổng đài 7090, khách hàng nào nhận được thông tin phản hồi từ tổng đài 7090: “Chuc mung ban trung thuong gia tri the nap dien thoai 10.000VND voi ma nap tien “XXXXXXXXXX”. Giu tin nhan va bao bì/ the cao de tham gia Quay so trung thuong vao 14h thu 5 tuan sau” thì khách hàng đó trúng Giải ngày, với giá trị thẻ nộp điện thoại 10.000VND.

+ Sau khi hoàn tất việc đăng kí tài khoản và nhập Mã DThưởng, khách hàng nào nhận được thông tin phản hổi từ hệ thống: “Chuc mung ban trung thuong gia tri the nap dien thoai 10.000VND voi ma nap tien “XXXXXXXXXX”. Giu bao bi hoac the cao de tham gia Quay so trung thuong vao 14h thu 5 tuan sau” thì khách hàng đó trúng Giải ngày, với giá trị thẻ nộp điện thoại 10.000VND.

Mã số trúng Giải tuần sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên qua hệ thống phần mềm và được thực hiện tại địa chỉ: CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO BẰNG PHÁT  - BPRO; Địa chỉ: 37/2C Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM.

-Đối với Giải tuần: Mỗi tuần trong thời gian khuyến mãi, tất cả khách hàng nhắn tin với cú pháp đúng và Mã Dự Thưởng hợp lệ hoặc đăng nhập trên website với Mã Dự Thưởng hợp lệ sẽ được tham gia quay số trúng thưởng để chọn ra người trúng Giải tuần. Người trúng Giải tuần là người có Mã Dự Thưởng trùng với Mã số trúng thưởng của tuần đó. Mỗi tuần có 20 (hai mươi) Giải tuần, trị giá tiền mặt mỗi Giải tuần là 20.000.000VND (Hai mươi triệu đồng).

-Đối với Giải tháng: Mỗi tháng trong thời gian khuyến mãi, tất cả khách hàng nhắn tin với cú pháp đúng và Mã Dự Thưởng hợp lệ hoặc đăng nhập trên website với Mã Dự Thưởng hợp lệ sẽ được tham gia quay số trúng thưởng để chọn ra người trúng Giải tháng. Người trúng Giải tháng là người có Mã Dự Thưởng trùng với Mã số trúng thưởng của tháng đó. Mỗi tháng có 01 (một) Giải tháng, trị giá tiền mặt mỗi Giải tháng là 2.000.000.000VND (Hai t đồng).

Kinh Đô sẽ tổ chức chương trình quay số trúng thưởng Giải Tuần, Giải Tháng dựa trên Mã Dự Thưởng tham dự chương trình mỗi tuần, mỗi tháng tại địa chỉ: CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO BẰNG PHÁT  - BPRO; Địa chỉ: 37/2C Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM dưới sự giám sát của đại diện Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, đại diện Công ty Cổ phần Kinh Đô và đại diện người tiêu dùng.

Tất cả các Mã Dự Thưởng gởi về tham gia chương trình thông qua cả hình thức nhắn tin về tổng đài 7090 hoặc đăng nhập trên website www.kinhdo20nam.vn sẽ được lưu trữ trên một hệ thống số liệu duy nhất.

Tất cả các khách hàng khi nhắn tin về tổng đài 7090 hoặc đăng nhập thông tin qua website đều có cơ hội ngang nhau về giải thường và cùng được tham gia quay số trúng thưởng trên cùng một hệ thống quay số chung.

Người trúng Giải tuần, Giải tháng sẽ được xác định dựa trên Mã Dự Thưởng đã tham gia chương trình và đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

§    Trường hợp nhắn tin về tổng đài 7090:

o Có Mã Dự Thưởng (kèm thẻ cào hợp lệ hoặc bao bì sản phẩm hợp lệ) trùng với mã số trúng thưởng

o Có tin nhắn hợp lệ tham gia chương trình gửi tới tổng đài 7090

§    Trường hợp nhập mã trên website www.kinhdo20nam.vn:

o Có Mã Dự Thưởng (kèm thẻ cào hợp lệ hoặc bao bì sản phẩm hợp lệ) trùng với mã số trúng thưởng

o Cung cấp các giấy tờ tùy thân có liên quan để chứng minh được các thông tin của khách hàng đã đăng kí trên hệ thống là chính xác

Tin nhắn hợp lệ là tin nhắn đúng cú pháp và Mã Dự Thưởng gửi đến tổng đài 7090 trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi, và nội dung phản hồi từ tổng đài 7090 được lưu trên điện thoại người nhắn tin.

Thẻ cào hợp lệ là thẻ cào được in theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, không phải là thẻ photo, có bằng chứng chống thẻ giả in trong Phần không cào ở mặt sau thẻ cào, có Mã Dự Thưởng gồm 10 ký tự không bị tẩy xóa, chắp vá hoặc cạo sửa. Thẻ nào vi phạm quy định này là thẻ không hợp lệ, không có giá trị nhận thưởng.

Bao bì sản phẩm hợp lệ là bao bì được in theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, không phải bao bì photo, có Mã Dự Thưởng bao gồm 10 ký tự không bị tẩy xóa, chắp vá hoặc cạo sửa. Bao bì nào vi phạm quy định này là bao bì không hợp lệ, không có giá trị nhận thưởng

 

9.4 Lịch quay số trúng thường, đơn vị quay số và cách thức quay số

a. Lịch quay số trúng thưởng

   

Giải

Thời gian nhắn tin/ đăng nhập tham gia chương trình

Lịch quay số

Tuần 1

Từ 0h ngày 15/07/2013 đến 12h ngày 25/07/2013

14h ngày 25/07/2013

Tuần 2

Từ sau 12h 00’ ngày 25/07/2013 đến 12h ngày 01/08/2013

14h ngày 01/08/2013

Tuần 3

Từ sau 12h 00’ ngày 01/8/2013 đến 12h ngày 08/08/2013

14h ngày 08/08/2013

Tuần 4

Từ sau 12h 00’ ngày 08/8/2013 đến 12h ngày 15/08/2013

14h ngày 15/08/2013

Tháng thứ 1

Từ 0h ngày 15/07/2013 đến 12h ngày 15/08/2013

14h ngày 15/08/2013

Tuần 5

Từ sau 12h 00’ ngày 15/8/2013 đến 12h ngày 22/08/2013

14h ngày 22/08/2013

Tuần 6

Từ sau 12h 00’ ngày 22/08/2013 đến 12h ngày 29/08/2013

14h ngày 29/08/2013

Tuần 7

Từ sau 12h 00’ ngày 29/8/2013 đến 12h ngày 05/09/2013

14h ngày 05/09/2013

Tuần 8

Từ sau 12h 00’ ngày 05/9/2013 đến 12h ngày 12/09/2013

14h ngày 12/09/2013

Tháng thứ 2

Từ sau 12h 00’ ngày 15/08/2013 đến 12h ngày 12/09/2013

14h ngày 12/09/2013

Tuần 9

Từ sau 12h 00’ ngày 12/9/2013 đến 12h ngày 19/09/2013

14h ngày 19/09/2013

Tuần 10

Từ sau 12h 00’ ngày 19/9/2013 đến 12h ngày 26/09/2013

14h ngày 26/09/2013

Tuần 11

Từ sau 12h 00’ ngày 19/9/2013 đến 12h ngày 03/10/2013

14h ngày 03/10/2013

Tuần 12

Từ sau 12h 00’  ngày 03/10/2013 đến 24h ngày 10/10/2013

14h ngày 11/10/2013

Tháng thứ 3

Từ sau 12h 00’ ngày 12/09/2013 đến 24h ngày 10/10/2013

14h ngày 11/10/2013

b. Đơn vị quay số và Cách thức quay số

Đơn vị quay số: CÔNG TY DND VIETNAM MEDIA JSC

Địa chỉ:  Phòng 501, Tòa Nhà Sông Thao II, 140/2 Đội Cấn, Ba Đình, HN

Cách thức quay số: dựa trên hệ thống phần mềm được lập trình sẵn, hệ thống này lưu trữ  toàn bộ các Mã Dự Thưởng do khách hàng nhắn tin/ đăng nhập gửi về hệ thống. Hội đồng quay số sẽ mời người đại diện trong Hội đồng ấn nút, mỗi lần ấn nút là một Mã số trúng thưởng. Mã số trúng thưởng được chọn ra ngẫu nhiên từ hệ thống lưu trữ Mã Dự Thưởng. Trong suốt thời hạn diễn ra chương trình, sẽ tổ chức quay số trúng thưởng mười ba lần quay Giải tuần và ba lần quay Giải tháng; mỗi lần quay Giải tuần, Hội đồng quay số ấn nút hai mươi lần, tương ứng với hai mươi Mã số trúng thưởng; mỗi lần quay Giải tháng, Hội đồng quay số ấn nút một lần, tương ứng với một Mã số trúng thưởng. Khách hàng nào có Mã Dự Thưởng trùng với Mã số trúng thưởng thì khách hàng đó trúng Giải tuần/ Giải tháng tương ứng với mỗi lần quay.

Địa điểm quay số tại: CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO BẰNG PHÁT  - BPRO

Địa chỉ: 37/2C Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM

9.5 Địa điểm và cách thức trao giải 

9.5.1   Đối với Giải ngày: giá trị thẻ nộp điện thoại 10.000VND sẽ được nộp trực tiếp vào tài khoản số điện thoại của khách hàng theo thông tin số điện thoại gửi về tổng đài 7090, trong vòng 24h kể từ khi khách hàng nhận được nội dung phản hồi từ tổng đài 7090: “Chuc mung ban trung thuong gia tri the nap dien thoai 10.000VND voi Ma Nap Tien “XXXXXXXXXX”. Giu tin nhan va bao bi/the cao de tham gia Quay so trung thuong vao 14h thu 5 tuan sau”.

9.5.2   Đối với Giải tuần: Sau khi xác định được Mã Dự Thưởng trùng với Mã số trúng thưởng và số điện thoại nhắn tin về tổng đài 7090 hoặc đăng kí trên website www.kinhdo20nam.vn của người trúng thưởng. Công ty Cổ phần Kinh Đô có trách nhiệm thông báo đến người trúng thưởng trong vòng 07 ngày kể từ ngày quay số trúng thưởng.

Người trúng thưởng Giải tuần xác thực việc trúng thưởng cho Công ty Cổ phần Kinh Đô bằng cách gửi bảo đảm các chứng từ trúng thưởng (bên ngoài bì thư ghi dòng chữ “Chương trình Kinh Đô 20 năm”), gửi về CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO BẰNG PHÁT  - BPRO; Địa chỉ: 37/2C Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM. Các chứng từ gồm:

-Thẻ cào hợp lệ, bao bì sản phẩm hợp lệ, số điện thoại và Mã số trúng thưởng đã được Kinh Đô thông báo đến người trúng thưởng;

-Sao y bản chính chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu;

-Địa chỉ tạm trú/ trường trú của người trúng thưởng (người trúng thưởng tự chịu trách nhiệm về địa chỉ do mình cung cấp).

Khách gửi các chứng từ liên quan đến việc trúng thưởng qua đường bưu điện chỉ gửi bản photo. Khi đến nhận giải thưởng, khách hàng phải mang theo chứng từ bản chính để Công ty Cổ phần Kinh Đô đối chiếu, trao giải.

·Lưu ý:

Mã số đã tham dự đợt trước không được tham dự đợt sau. Trong trường hợp lặp lại mã số khách hàng đã trúng thưởng, công ty sẽ tiến hành quay số trúng thưởng khác để chọn ra người trúng giải tuần.

Người trúng giải có thể chọn một trong hai hình thức nhận giải sau:

Nhận thưởng trực tiếp: tại văn phòng CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO BẰNG PHÁT  - BPRO; Địa chỉ: 37/2C Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM. Người trúng thưởng trực tiếp đến nhận giải thưởng tại lễ trao giải thưởng theo thông báo của Công ty Cổ phần Kinh Đô. Người trúng thưởng có thể trực tiếp đến nhận giải thưởng hoặc ủy quyền hợp pháp cho một người khác đến nhận thay.

Khi đến nhận giải thưởng trực tiếp, khách hàng trúng thưởng phải mang theo các chứng từ bản chính có liên quan (theo mục 9.5.2) để Kinh Đô đối chiếu. Công ty Cổ phần Kinh Đô có quyền từ chối trao giải thưởng, nếu có một trong các chứng từ trúng thưởng của khách hàng không hợp lệ.

Gửi giải thưởng bằng thư bảo đảm: Công ty Cổ phần Kinh Đô gửi giải thưởng về cho người trúng giải dưới hình thức chuyển bảo đảm, theo địa chỉ do người trúng thưởng cung cấp cho Kinh Đô, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được các chứng từ trúng thưởng do người trúng thưởng gửi về Công ty Cổ phần Kinh Đô (thời điểm nhận được tính theo dấu nhận của bưu điện). Kinh Đô không chịu trách nhiệm về việc người trúng giải cung cấp sai địa chỉ, dẫn đến giải thưởng không đến được người trúng thưởng. Đối với trường hợp khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng thông qua thư bảo đảm, đại diện Công ty Cổ phần Kinh Đô sẽ đến kiểm tra bản chính các chứng từ trúng thưởng của khách hàng. Công ty Cổ phần Kinh Đô có quyền từ chối trao giải thưởng, nếu có một trong các chứng từ trúng thưởng của khách hàng không hợp lệ.

9.5.3   Đối với Giải tháng

Công ty Cổ phần Kinh Đô sẽ trực tiếp liên lạc với người trúng Giải tháng thông qua đường dây nóng của chương trình để hướng dẫn thủ tục nhận giải. Giải tháng được trao trực tiếp tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO BẰNG PHÁT  - BPRO; Địa chỉ: 37/2C Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM hoặc tại nơi tạm trú/ thường trú của người trúng giải.

Để nhận giải thưởng, khi khách hàng đến nhận giải phải cung cấp đầy đủ những thông tin và chứng từ sau:

-Thẻ cào hợp lệ, bao bì sản phẩm hợp lệ, số điện thoại và Mã số trúng thưởng đã được Kinh Đô thông báo đến người trúng thưởng;

-Sao y bản chính chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu;

-Địa chỉ tạm trú/ trường trú của người trúng thưởng (người trúng thưởng tự chịu trách nhiệm về địa chỉ do mình cung cấp).

Khách gửi các chứng từ liên quan đến việc trúng thưởng qua đường bưu điện chỉ gửi bản photo. Khi đến nhận giải thường, khách hàng phải mang theo chứng từ bản chỉnh để Công ty Cổ phần Kinh Đô đối chiếu, trao giải. Công ty Cổ phần Kinh Đô có quyền từ chối trao giải thưởng, nếu có một trong các chứng từ trúng thưởng của khách hàng không hợp lệ

Thời hạn kết thúc trao giải thưởng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mãi. Sau thời hạn này, nếu giải thưởng không có người nhận thưởng thì giải thưởng này sẽ được sung vào công quỹ nhà nước theo quy định.

Công ty Cổ phần Kinh Đô không chịu trách nhiệm nếu các chứng từ khách hàng trúng thưởng gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện bị thất lạc.

Địa điểm nhận thư, quay số và trao giải thưởng: CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO BẰNG PHÁT  - BPRO

Đỉa chỉ: 37/2C Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM

Lưu ý:

Mã số đã tham dự đợt trước không được tham dự đợt sau. Trong trường hợp lặp lại mã số khách hàng đã trúng thưởng giải tháng trước đó, công ty sẽ tiến hành quay số trúng thưởng khác để chọn ra người trúng giải tháng.

10  Đường dây nóng hỗ trợ:

Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin chương trình, khách hàng vui lòng truy cập hoặc Website: www.kinhdo20nam.vn hoặc gọi số 1800-545445 để biết thêm chi tiết. Chi phí cuộc gọi được miễn phí

11  Trách nhiệm thông báo:

-Công ty sẽ thông báo công khai nội dung của thể lệ chương trình khuyến mãi, thông tin  Mã Dự Thưởng và tất cả những người trúng thưởng (trừ những người trúng giải ngày) tại website: www.kinhdo20nam.vn.

-Kết quả trúng thưởng sẽ thông báo trực tiếp cho người trúng thưởng bằng điện thoại theo số điện thoại tham gia dự thưởng.

-Công ty Cổ phần Kinh Đô có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mãi, trị giá từng loại giải thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán sản phẩm khuyến mãi.

12  Các quy định khác:

-Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Kinh Đô, các công ty quảng cáo, in ấn bao bì cho Công ty Cổ phần Kinh Đô có liên quan đến chương trình này không được tham gia chương trình.

-Trường hợp có nhiều người nhắn tin đến tổng đài 7090/ đăng nhập trên Website cùng một Mã Dự Thưởng thì:

+ Đối với Giải ngày: giải thưởng chỉ áp dụng đối với Mã Dự Thưởng nhắn tin/ đăng nhập đầu tiên;

+ Đối với Giải tuần/ Giải tháng: giải thưởng sẽ được áp dụng cho người trúng thưởng có đầy đủ các loại thông tin và giấy tờ hợp lệ theo Thể lệ này, gồm: tin nhắn hợp lệ, và thẻ cào hợp lệ, và bao bì sản phẩm hợp lệ, và nội dung trả lời từ tổng đài 7090 được lưu trên số máy của người trúng thưởng hoặc phản hồi từ hệ thống website nội dung là: “Ma so khong trung thuong. Giu tin nhan va the cao de tham gia Quay so trung thuong vao 14h thu 5 tuan sau” hoặc “Chuc mung ban trung thuong gia tri the nap dien thoai 10.000VND voi Ma Nap Tien “XXXXXXXXXX”. Giu tin nhan va the cao de tham gia Quay so trung thuong vao 14h thu 5 tuan sau”.

-Kinh Đô đương nhiên được miễn trừ trách nhiệm trả thưởng đối với khách hàng trúng thưởng, khi:

+ Việc không tiếp nhận và không phản hồi được thông tin theo tin nhắn/ đăng nhập hệ thống của người trúng giải là do lỗi của người tham gia. Trừ trường hợp do lỗi của Công ty Cổ phần Kinh Đô;

+ Người trúng giải xé bao bì không đúng hướng dẫn của Kinh Đô ghi trên báo bì, dẫn đến Mã Dự Thưởng in trên thẻ cào hoặc bao bì bị rách, chắp vá, không còn nguyên vẹn;

+ Người trúng thưởng bị thất lạc hồ sơ trúng thưởng do lỗi của mình và/ hoặc đơn vị chuyển phát nhanh;

+ Và các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

-Khách hàng trúng thưởng phải tự chịu mọi chi phí đi lại và nghỉ ngơi liên quan đến việc nhận giải thưởng; Tự chịu thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định của pháp luật.

-Công ty Cổ phần Kinh Đô hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng và đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào lưu thông trong chương trình khuyến mãi. Việc tổ chức chương trình khuyến mãi phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và công khai.

-Công ty Cổ phần Kinh Đô có quyền sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mãi mà không cần phải thông báo trước.

-Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mãi này, Công ty Cổ phần Kinh Đô có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

-Sau khi kết thúc chương trình khuyến mãi, Công ty Cổ phần Kinh Đô có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mãi trên theo đúng quy định của pháp luật về thời hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo (biên bản xác định trúng thưởng, danh sách khách hàng trúng thưởng, biên bản trao thưởng hoặc tài liệu chứng minh giải thưởng đã được trao).

-Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng Công ty Cổ phần Kinh Đô phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 96 Luật Thương mãi.